Mentida nº6 sobre Catalunya – Mentira nº6 sobre Cataluña – Falsehood nº6 about Catalonia

This article is written in Catalan, Spanish and English. Please scroll down to find your preferred reading language.

Este artículo está escrito en Catalán, Español e Inglés. Bajad por el texto para encontrar su lengua de lectura preferida.

Aquest article està escrit en Català, Castellà i Anglès. Baixeu pel text fins a trobar la vostra llengua de lectura preferida.

 <– A la mentida n°5   –   A la mentira n°5   –   To falsehood n°5

A la mentida n°7   –   A la mentira n°7   –   To falsehood n°7  –>

EN CATALÀ
Recordo que la publicació original d’aquest article correspon a la revista Sàpiens.

Mentida n°6: Els catalans no van perdre res amb la derrota del 1714

La derrota del 1714 va tenir conseqüències que políticament i socialment van afectar tothom i no tan sols els cercles oligàrquics que poguessin retenir el poder del país en aquell moment, com a vegades s’ha dit. Cal advertir que en aquell moment, a Catalunya hi havia drets individuals i col·lectius garantits per lleis que s’aprovaven en les Corts. Els decrets de Nova Planta, el conjunt de regles promulgades per Felip V després de la guerra de Successió, van implantar l’absolutisme i el monarca va esdevenir font de tota sobirania.

D’acord amb això i al·ludint al “dret de conquesta”, Felip V va abolir els furs i les constitucions de la Corona d’Aragó i va derogar també les institucions pròpies que vetllaven pel seu acompliment. Aquestes mesures no es van adreçar a estaments en concret, sinó al conjunt de la població, que va passar a ser governada per un organisme estranger, el Consell de Castella.

Pèrdua col·lectiva i individual
Els catalans, com a individus i independentment del seu lloc en l’escala social, van perdre drets com les garanties processals, mitjançant les quals ningú no podia ser empresonat sense l’exprés manament del jutge competent i s’assegurava que tothom tingués accés a la justícia per damunt de les respectives possibilitats econòmiques. També va ser suprimit el dret de reparació, que permetia que el dany que provoqués un empleat públic a un ciutadà fos immediatament reparat, i la legislació a propòsit de la inviolabilitat del domicili i de la correspondència. En conclusió, els decrets de Nova Planta van representar per als catalans la pèrdua del control econòmic, fiscal, judicial, duaner i monetari propi i d’una capacitat legislativa tradicionalment avançada a la seva època.

Econòmicament, el decret de Nova Planta va significar la imposició d’un tribut nascut amb pretensions de modernitat i equitat entre els diferents territoris peninsulars, el cadastre (vegeu Sàpiens 122). L’aplicació d’aquest nou impost va provocar que en cinquanta anys la fiscalitat augmentés globalment a Catalunya un 150%.

Constitucions de Catalunya, 1702. – Constituciones de Cataluña, 1702. – Constitution of Catalonia, 1702.

EN CASTELLANO:
Recuerdo que la publicación original de este artículo corresponde a la revista Sàpiens.

Mentira n°6: Los catalanes no perdieron nada con la derrota de 1714

La derrota de 1714 tuvo consecuencias que políticamente y socialmente afectaron a todo el mundo, y no tan solo a los círculos oligárquicos que pudieran retener el poder del país en aquel momento, como a veces se ha dicho. Conviene recordar que en aquel momento, en Cataluña había derechos individuales y colectivos garantizados por leyes que se aprobaban en las Cortes. Los decretos de Nueva Planta, el conjunto de reglas promulgadas por Felipe V después de la guerra de Sucesión, implementaron el absolutismo y el monarca devino fuente de toda soberanía.

De acuerdo con eso y aludiendo al “derecho de conquista”, Felipe V abolió los fueros y las constituciones de la Corona de Aragón, y derogó también las instituciones propias que velaban por su cumplimiento. Estas medidas no se dirigieron a estamentos en concreto, sino al conjunto de la población, que pasó a ser gobernada por un organismo extranjero, el Consejo de Castilla.

Pérdida colectiva e individual
Los catalanes, como a individuos e independientemente de su lugar en la escalera social, perdieron derechos como las garantías procesales, mediante las cuales nadie podía ser hecho prisionero sin la orden expresa de un juez competente, y se aseguraba que todo el mundo tuviera acceso a la justicia por encima de las respectivas posibilidades económicas. También fue suprimido el derecho de reparación, que permitía que el daño que provocara un empleado público a un ciudadano fuera inmediatamente reparado, y la legislación a propósito de la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia. En conclusión, los decretos de Nueva Planta representaron para los catalans la pérdida del control económico, fiscal, judicial, aduanero, y monetario propio y de una capacidad legislativa tradicionalmente avanzada a su época.

Económicamente, el decreto de Nueva Planta significó la imposición de un tributo nacido con pretensiones de modernidad y equidad entre los diferentes territorios peninsulares, el cadastro. La aplicación de éste nuevo impuesto provocó que en cincuenta años la fiscalidad aumentara globalmente en Cataluña un 150%.

Decret de Nova planta, 1716. – Decreto de Nueva Planta, 1716. – Nueva Planta Decree, 1716.

IN ENGLISH:

Falsehood n°6: Catalans did not lose anything with the defeat of 1714 a.D.

The defeat of 1714 a.D. carried consequences that politically and socially affected everyone, and not only the oligarchic society holding the power in the country at that moment, as it has been sometimes said. One should note that at that time, in Catalonia there were individual and collective rights granted by laws approved by the Courts. The Nueva Planta decrees, the set of rules enacted by Philip V after the Spanish Succession War, implanted the absolutism and the monarch became source of all sovereignty.

Collective and individual loss
The Catalans, as individuals and independently of their place in the social ladder, lost rights such as the procedural guarantees, by which nobody could be imprisoned without the express commandment of the competent judge, and ensured that everyone had access to justice regardless of their economic capabilities. The so called reparation right was also suppressed, which enabled any damage caused by a public employee to a citizen to be immediately restored, as well as the legislation covering the home and correspondence inviolability. In conclusion, the Nueva Planta decrees represented for the Catalans the loss of the economic, tax, justice, customs, and currency control, as well as a legislative capacity traditionally ahead of its time.

Economically, the Nueva Planta decrees meant the imposition of a tax born with claims of modernity and equity between the different peninsular territories, the Cadastre. The application of this new tax made taxation to grow globally a 150% in Catalonia in 50 years.

Batalla d’Almansa, 1707. – Batalla de Almansa, 1707. – Battle of Almansa, 1707.

Anuncis

5 pensaments a “Mentida nº6 sobre Catalunya – Mentira nº6 sobre Cataluña – Falsehood nº6 about Catalonia

  1. Retroenllaç: Mentida nº5 sobre Catalunya – Mentira nº5 sobre Cataluña – Falsehood nº5 about Catalonia | Fils de Sofia

  2. Retroenllaç: Mentida nº7 sobre Catalunya – Mentira nº7 sobre Cataluña – Falsehood nº7 about Catalonia | Fils de Sofia

  3. Retroenllaç: Mentida nº5 sobre Catalunya – Mentira nº5 sobre Cataluña – Falsehood nº5 about Catalonia | Fils de Sofia | Humbert.Cat

  4. Retroenllaç: Mentida nº6 sobre Catalunya – Mentira nº6 sobre Cataluña – Falsehood nº6 about Catalonia | Fils de Sofia | Humbert.Cat

  5. Retroenllaç: Mentida nº7 sobre Catalunya – Mentira nº7 sobre Cataluña – Falsehood nº7 about Catalonia | Fils de Sofia | Humbert.Cat

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s